NAŠ TIM ČINE LJUDI KOJIMA VJERUJETE JER MI RAZUMIJEMO POTREBE SVOJIH STRANAKA.

Odvjetničko društvo Vukina & Partneri d.o.o. nastalo je preoblikovanjem Odvjetničkog ureda Vukina koji kontinuirano djeluje od 1993. godine sa sjedištem u Zagrebu. Svojim iskustvom djelovanja i stručnošću svojih zaposlenika, odvjetničko društvo steklo je prepoznatljivost u pružanju potpune usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u području prava intelektualnog vlasništva, trgovačkog prava, građanskog i zemljišnoknjižnog prava te radnog prava, kao i u postupcima ovrhe, stečaja, likvidacije i restrukturiranja te u postupcima alternativnog rješavanja sporova.

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!