Mirenje (medijacija)

U našem timu nalazi se odvjetnica koja je ujedno i registrirana izmiriteljica pri Ministarstvu pravosuđa, a koja je završila osnovnu obuku pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, kao i dodatnu obuku za izmiritelje specijalizirane za potrošačke sporove.

Stoga Vas mi u postupku mirenja možemo zastupati:

kao Vaši odvjetnici
– svoje klijente pripremamo za postupak mirenja, sudjelujemo na sastancima u postupku mirenja, savjetujemo i pomažemo da dođu do vlastitog rješenja postizanjem sporazuma, uz minimalne troškove u vrlo kratkom vremenu;

ili

kao Vaši izmiritelji
– vodimo postupak mirenja, predlažemo sadržaj nagodbe i sudjelujemo u njenom sastavljanju.

ŠTO JE MIRENJE I ZAŠTO GA IZABRATI ?
Mirenje je postupak koji se može provoditi na sudu, nekoj od institucija za mirenje ili izvan njih (tzv. ad hoc mirenje). To je oblik posredovanja u kojem stranke uz ovlaštenog izmiritelja same rješavaju spor.
Postupak mirenja možete pokrenuti i provesti neovisno o tome imate li u tijeku sudski postupak ili ga tek namjeravate pokrenuti. Štoviše, u poslovnim odnosima ne morate imati predviđeno mirenje u ugovorima o poslovnoj suradnji.

PREDNOSTI MIRENJA
– postupak je dobrovoljan, jednostavan i povjerljiv,
– postupak traje kratko, maksimalno 60 dana (stranke se mogu sporazumjeti da traje duže),
– stranke same donose odluku o svom sporu uz pomoć izmiritelja
– isključena je nesigurnost i rizik od nepovoljne sudske odluke (ali ako stranke tako odluče, može završiti sklapanjem nagodbe koja je ovršna isprava i predstavlja okončanje Vašeg spora, jednako kao i sudska odluka)
– posebno pogodno za okončanje dugotrajnih sudskih postupaka
– mogućnost dogovora o radnjama/uslugama izvan okvira spora

ULOGA ODVJETNIKA U MIRENJU
U postupku mirenja može Vas zastupati Vaš odvjetnik jednako kao u bilo kojem drugom sudskom ili izvansudskom postupku.

ULOGA IZMIRITELJA
Izmiritelj je neovisna, povjerljiva osoba koja vodi postupak i sudjeluje u sklapanju nagodbe. Osim u sudskom mirenju, stranke same biraju osobu izmiritelja. Izmiritelj ne donosi odluku o sporu, nego odluku u obliku nagodbe donose same stranke.