Martin Labaš

odvjetnik

Odvjetnik Martin Labaš pruža svakodnevnu pravnu podršku klijentima u raznim područjima poslovanja, no prvenstveno se bavi trgovačkim pravom i pravom društava te financijskim pravom. Martin savjetuje klijente u vezi s poslovanjem u nekretninskom sektoru, izrađuje pravne savjete iz područja trgovačkog prava i prava društava te ugovore u više područja prava. Martin zastupa klijente u parničnim postupcima u područjima građanskog i trgovačkog prava te stečajnim i predstečajnim postupcima.

Martin je stekao iskustvo u području radnog prava te upravnog prava, kao i u pripremi izvještaja o dubinskoj pravnoj analizi za potrebe kupnje poslovnih udjela ili financiranja projekata.

Glavna područja rada:

trgovačko pravo, pravo društava, financijsko pravo

Obrazovanje:

Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, mag. iur.

Pravni fakultet, Sveučilište u Portu (Erasmus)

Pravosudni ispit

WIPO Opći tečaj intelektualnog vlasništva

Jezici:

hrvatski, engleski

Kontakt podaci:

E-mail: Mlabas@vukina.hr

Tel: +385 1 4874 970