Jednostavni postupak stečaja potrošača – za tražbine do 20.000,00 kn

Izmjenama Zakona o stečaju potrošača, koje su stupile na snagu 01.01.2019. godine, između ostalog, uveden je jednostavni postupak stečaja potrošača koji se odnosi na tražbine u iznosu do 20.000 kn, a kojem je potrebno posvetiti posebnu pažnju.

Za sve tražbine vjerovnika koje su evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji se vodi kod Financijske agencije (u nastavku: FINA), uključujući i osnove za plaćanje koje je FINA izbrisala temeljem odredaba Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i to u ukupnom iznosu do 20.000,00 kn s osnova glavnice, FINA šalje pozive potrošačima da se o roku od 15 dana očituju jesu li suglasni da se nad njihovom imovinom provede jednostavni postupak stečaja potrošača. Ovi pozivi objavljuju se na e-oglasnoj ploči suda.

Ako su ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka, FINA dostavlja nadležnom sudu prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Nakon toga, sud na e-oglasnoj ploči, objavljuje poziv svim vjerovnicima da u roku od 45 dana ospore popis imovine i/ili da obavijeste sud o daljnjoj imovini potrošača.

U daljnjem sudskom postupku sud utvrđuje vrijednost imovine potrošača i ovisno o vrijednosti pristupa prodaji imovine potrošača i eventualnom namirenju vjerovnika. Nakon unovčenja imovine potrošača, isti se oslobađa preostalih obveza u odnosu na osnove i vjerovnike utvrđene u pozivu/prijedlogu FINE

Valja napomenuti da se ovaj postupak provodi samo u slučaju ovrhe na novčanim sredstvima potrošača i samo za one osnove i vjerovnike čije tražbine jesu ili su bile evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje. Također, postoji mogućnost da se potrošač usprotivi pokretanju ovog postupka nakon što zaprimi poziv od FINE i u tom slučaju postupak stečaja neće biti proveden.