Ana Vuksan

odvjetnička vježbenica

Ana Vuksan diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U odvjetničkom društvu Vukina i Partneri d.o.o. zaposlena je od 2017. godine. Tijekom studija, u sklopu međunarodne razmjene studenata „Erasmus“, jedan semestar provela je na sveučilištu Erasmus University Rotterdam te je sudjelovala na natjecanju Moot Court Croatia.

Područje rada:
trgovačko, građansko i ovršno pravo

Dodatno obrazovanje:

Erasmus University Rotterdam (program akademske mobilnosti “Erasmus”) – međunarodno privatno pravo, međunarodna zaštita ljudskih prava, intelektualno vlasništvo

Jezici:
hrvatski
engleski