Nuqleus

Odvjetnici Fran Vukina i Mislav Vukina su 3. svibnja 2023.g. prisustvovali na predstavljanjima Nuqlues timova.

Program Nuqleus je program istraživačkog i akademskog poduzetništva Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT) te je primarno orijentiran na inovacije nastale u kontekstu znanstvenih istraživanja. Kroz program se provodi edukacija studenata, istraživača i znanstvenika o komercijalizaciji rezultata znanstvenih istraživanja.

Odvjetnici Fran Vukina i Mislav Vukina iz Odvjetničkog društva Vukina & Partneri d.o.o. u programu Nuqleus sudjeluju kao mentori te u okviru programa pružaju pravnu podršku Inovacijskom centru Nikola Tesla (ICENT) osnovanom 2015. godine pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Za više informacija o svakom pojedinom Nuqleus timu posjetite https://nuqleus.io/blog/.