Tamara Kunodi

voditelj ureda

Tamara Kunodi diplomirala je 2014. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer kroatistika. Tijekom studija provela je pet mjeseci u Americi u sklopu Work&Travel programa. Po završetku fakulteta ponovno odlazi u Ameriku gdje je provela godinu i tri mjeseca, a zatim i u Irsku gdje je usavršila svoje znanje engleskoga jezika. U odvjetničkom uredu Vukina&Partneri d.o.o. zaposlena je kao Voditelj ureda od 2018. godine.

Jezici:
hrvatski, engleski