Vinko Agnić

odvjetnički vježbenik

Odvjetnički vježbenik Vinko Agnić pomaže našim odvjetnicima s pravnom analizom i pripremom nacrta dokumentacije, uključujući razne ugovore i sudske podneske. Njegov rad pokriva čitav niz pravnih područja, no prvenstveno se bavi građanskim i stečajnim, te ovršnim pravom.

Vinko također pomaže našim klijentima u raznim izvanparničnim postupcima, primjerice, pripremom i podnošenjem zahtjeva u postupcima pred zemljišnoknjižnim tijelima, sudskim registrom, Financijskom agencijom i upravnim tijelima.

Vinko također pomaže odvjetnicima u podnošenju zahtjeva za naknadu štete osiguravajućim društvima te sastavljanju podnesaka u postupcima naknade štete.

Obrazovanje:

Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, mag. iur. (2020.)

Kontakt podaci:

E-mail:        vagnic@vukina.hr
Tel:             +385 1 4874 97