Luka Pjevac

odvjetnički vježbenik

Odvjetnički vježbenik Luka Pjevac pomaže našim odvjetnicima s pravnom analizom i pripremom nacrta dokumentacije, uključujući razne ugovore i sudske podneske. Uključen je u rad u raznim pravnim područjima, no prvenstveno se bavi građanskim i stečajnim, te ovršnim pravom.

Luka također pomaže našim klijentima u raznim izvanparničnim postupcima, primjerice, pripremom i podnošenjem zahtjeva u postupcima pred Financijskom agencijom, prijavama tražbina u stečajnim postupcima te podnošenjem zahtjeva  za naknadu štete prema osiguravajućim društvima.

Luka je također stekao iskustvo u pripremi izvještaja o dubinskoj pravnoj analizi pregledom dokumenata koji se odnose na sve aspekte poslovanja naših klijenata.

Obrazovanje:

Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, mag. iur. (2018.)

WIPO Opći tečaj intelektualnog vlasništva (2020)

Contact details:

E-mail:        lpjevac@vukina.hr
Tel:             +385 1 4874 970