Jana Volenec Pećina

odvjetnica i izmiriteljica

Odvjetnica Jana Volenec Pećina diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine. U Odvjetničkom uredu Vukina, sada Odvjetničkom društvu Vukina & Partneri d.o.o. zaposlena je od 2010. godine. Pravosudni ispit položila je 2012. godine, od 2014. godine obavlja odvjetničku djelatnost, a 2018. godine postaje partner u Odvjetničkom društvu Vukina & Partneri d.o.o.

Od 2017. godine registrirana je izmiriteljica pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske i Hrvatskoj udruzi za mirenje, a od 2019. godine pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori.

Dodatno obrazovanje:

2016. godine završila je tečaj intelektualnog vlasništva pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, u suradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo.

2017. godine završila je osnovnu obuku za izmiritelje, kao i dodatnu obuku za izmiritelje specijalizirane u potrošačkim sporovima.

Područje rada:

savjetovanje i zastupanje u poslovnim pregovorima
savjetovanje i zastupanje u postupku mirnog rješenja spora (medijacija)
ovršno i stečajno pravo
obiteljsko pravo
radno pravo

Jezici:
hrvatski
engleski