Tena Knezović

Voditelj ureda

Tena Knezović diplomirala je 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Tokom studiranja tri puta je bila u Americi u sklopu Work and Travel programa. Nakon završetka fakulteta godinu dana je radila na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao Koordinatorica za mobilnost u Uredu za međunarodnu suradnju.

U odvjetničkom uredu Vukina&Partneri d.o.o. zaposlena je kao Voditelj ureda od 2020. godine.

Jezici:
hrvatski, engleski